BUK

Buk zwyczajny jest powszechnie uprawiany w lasach. Stanowi ważny element zadrzewień parkowych, często przydrożnych. Przez Polskę przebiega wschodnia granica zasięgu buka zwyczajnego. Polska północno-wschodnia oraz znaczna część Polski środkowej leżą poza naturalnym zasięgiem buka.